An tAire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta, Éamonn Ó Cuív, Mary Quinn (Cathaoirleach Coiste Ban Chonnachta), Filimine Ní Fhlatharta
agus Benny Fahy (Cathaoirleach Coiste Ban na Gaillimhe)

Siar Ar ais Ar aghaidh

Filimine agus aíoanna